Integritetspolicy - Konferenspoolen

Konferenspoolen använder cookies för att förbättra din upplevelsen på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du användandet av cookies samt att vi behandlar din personliga information enligt vår integritetspolicy.

Läs mer Jag godkänner

Vi bokar din konferens kostnadsfritt!
08-21 61 00

Våra tjänster

Integritet- och Cookie policy

1. Allmänt

Konferenspoolen värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Konferenspoolen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@konferenspoolen.se

Genom att använda Konferenspoolens tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Konferenspoolen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

2. Introduktion
Syftet med denna policy är att säkerställa att Konferenspoolen Sverige AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

3. Personlig information
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

4. Personuppgiftsansvarig
Konferenspoolen är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

5. Personuppgiftsbiträde
Webbplatsen är utvecklad av ett svenskt webb- och utvecklingsföretag som också hostar webbplatsen på sina servrar i Nederländerna. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla personuppgifter annat än för att säkerställa tjänsten som Personuppgiftsansvarige anlitat dem till.

6. När behandlar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in information om dig som du direkt eller indirekt lämnat när du kontaktar vår kundtjänst, mailar eller använder våra webbtjänster/ formulär där du lämnar person- eller kontaktuppgifter.

Det kan vara:

  • Namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, IP-nr etc.
  • Information om hur du interagerar med Konferenspoolen - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information - din geografiska placering.
  • När du fyller i att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.
  • När du skickar en bokningsförfrågan till oss via våra webbformulär, mail eller telefon.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
("varför är behandlingen nödvändig")
Automatiserat beslutsfattande (J/N)

För att bekräfta din identitet och verifiera
dina person- och kontaktuppgifter
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J

Säkerställa kundförhållandet, t.ex. för att
uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot
dig och för att tillhandahålla dig med information
och tjänster som du begär från oss.
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig J

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan
erbjuda dig, t.ex. genom interna eller
externa kreditbedömningar.
Utföra våra åtaganden enligt
avtal gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning
N

För kundanalys, administrera Konferenspoolens tjänster och för konferenspoolens interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.
Utföra våra åtaganden enligt
avtal gentemot dig och andra berättigade intressen
J

För att säkerställa att innehåll presenteras
effektivt för dig och din enhet.
Utföra våra åtaganden enligt
avtal gentemot dig
N

För att förhindra missbruk av Konferenspoolens tjänster som en del i våra ansträngningar att
hålla tjänsterna trygga och säkra
Utföra våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning J

För att utföra riskanalys, förhindra
bedrägerier och riskhantering.
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen N

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya funktioner och
nya affärsmöjligheter.
Andra berättigade intressen

N

 

7. Vad gör vi med den insamlade informationen
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Konferenspoolens tjänster. Konferenspoolen behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen är att vi ska kunna…

8. Kommunicera med dig
Konferenspoolen kan komma att använda din data för att kunna kommunicera med dig och skicka information gällande våra erbjudanden och tjänster samt informera om Konferenspoolen bl.a. via nyhetsbrev. Vi kommer också utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Konferenspoolens kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till: dataskydd@konferenspoolen.se

9. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Konferenspoolen sparar persondata endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden enlig avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Konferenspoolen kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Konferenspoolens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Konferenspoolen sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast integrerat med Konferenspoolen.

10. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Konferenspoolen Sverige AB, även kallad Konferenspoolen, är personuppgifts-ansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter i enlighet med att GDPR, dataskyddsförordningen skyddas.

11. Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära kopia de uppgifter vi har om dig. En kopia är gratis. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda din persondatat för marknadsförings-ändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Konferenspoolen AB, Grev Turegatan 40, 114 38 Stockholm, Sverige eller mejla till dataskydd@konferenspoolen.se

12. Vem kan få tillgång till dina uppgifter?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Konferenspoolen kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.

Konferenspoolen kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

13. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla och skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen på det tekniska området.

För att säkerställa att vi skyddar hanteringen av dina personuppgifter i våra IT-system har tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal med våra biträden. Avtal som regleras mellan parter där personuppgifter hanteras i t.ex. CRM-, webb och mail system m.fl. Avtalet syftar till att uppfylla stadgandet i 30 § personuppgiftslagen, som föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för Konferenspoolen Sverige AB.

14. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår Integritetspolicy och samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

15. Hur vi använder cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och trevlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

16. Ändring av integritetspolicy
Konferenspoolen har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.
 

Cookie Policy

17. Vad är kakor?
En cookie är en liten textfil, som sparas i användarens dator så att hemsidan vet att användaren besökt hemsidan tidigare, nästa gång användaren besöker den. Textfilen innehåller information och används för att underlätta besökarens användning av hemsidan. En cookie kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. En cookie innehåller inte virus.

18. Det finns flera typer av kakor.
Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. En beständig cookie blir kvar på dina enheter dator, surfplatt och mobil) under en viss tid som anges i cookien. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbsidan.

Sessionscookies lagras i webbläsarens minne (till exempel Internet Explorer) och raderas när webbläsaren stängs. När du besöker vår webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionskakor används också när du använder våra e-tjänster

• Cookies för statistik
• Marknadsföringscookies

19. Cookies kan användas för följande ändamål:
• För att aktivera vissa funktioner
• Att tillhandahålla analys
• För att lagra dina inställningar
• För att aktivera annonsvisning och beteendestyrd annonsering

Konferenspoolen använder både sessionscookies och beständiga cookies.

20. Hur Konferenspoolen använder tredje part cookies?
Tredjepartsföretag som analysbolag (t.ex. Google) och annonsnätverk använder vanligtvis cookies för att samla in användarinformation på en anonym basis.
Konferenspoolen använder Google Analytics statistikverktyg för att få en så bra bild av hur ni besökare använder Konferenspoolens webbplats. Google Analytics används inte i Konferenspoolens e-tjänster som kräver partnerinloggning.


21. Följande kakor skapas:

- _gat_ UA-10458054-1 – (upphör efter en minut)
SnapABugAgentAvatar – (upphör efter en minut)
- SnapABugChatWindow – (upphör efter en minut)
- SnapABugNoProactiveChat – (upphör efter en minut)
- SnapABugRef – (upphör efter en minut)
- _gid – (upphör efter 4 dagar)
- Sessionid – (upphör efter 14 dagar)
- _fbc – (upphör efter ca fyra månader)
- _fbp – (upphör efter ca fyra månader)
- SnapABugHistory - (upphör efter ett år)
- SnapABugUserAlias - (upphör efter ett år)
- django_language - (upphör efter ett år)
- _ga - (permanent kaka som upphör efter två år)
- SnapABugVisit - (upphör när surfningen avslutas)

22. Vilka är dina cookies alternativ?
Vill du inte acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta medför dock att delar av konferenspoolen.se inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt.

23. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Konferenspoolen Sverige AB 
Grev Turegatan 40
114 38 Stockholm
08-21 61 00
info@konferenspoolen.se

Orgnr: 556538-4129

Frågor gällande integritetspolicy eller registerutdrag
dataskydd@konferenspoolen.se

 

Denna integritets- och cookiepolicy uppdaterades 23 maj 2018.

 

Ring oss direkt

08-21 61 00